W poprzednim tekście omówiłem tematy związane w mniejszym, albo większym stopniu z Konfrontacją Sztuk Walki. Z kolei w tym artykule zamierzam poświęcić nieco uwagi innej organizacji zajmującej się organizowaniem różnych pojedynków mieszanych sztuk walki. W przeciwieństwie do polskiego KSW, ta organizacja została założona w Stanach Zjednoczonych. Ma ona ponadto całkowicie globalny zasięg i zrzesza sportowców z całego świata. Chodzi mi oczywiście o UFC.
Podobnie, jak w przypadku poprzedniego artykułu, zaczniemy rozwinięcie tekstu od uświadomienia znaczenia skrótu omawianej organizacji. A zatem, UFC to skrót od Ultimate Fighting Championship, co można swobodnie tłumaczyć, jako ostateczne mistrzostwa w walce. Jest to amerykańska organizacja sztuk walki, która została założona dwadzieścia trzy lata temu.
Zasady obowiązujące w ramach walk UFC są nieco inne, niż te w przypadku polskiego odpowiednika tej organizacji. Jednakże jest również kilka podobieństw. Jako przykład można podać chociażby to, że każda walka składa się z trzech rund trwających po pięć minut każda. Tak samo, jak w Polsce, wyjątkiem jest walka o mistrzostwo, która zawierać może dodatkową, pięciominutową rundę dogrywkową. Kolejnym podobieństwem jest trwająca sześćdziesiąt sekund przerwa pomiędzy każdą z rund w danym pojedynku. Odmiennością od Konfrontacji Sztuk Walki jest fakt, że wszystkie walki wieczoru muszą się odbywać na dystansie maksymalnie pięciu rund.
Zwycięzca zostać wyłoniony może na kilka różnych sposobów. Jednym z najbardziej oczywistych jest po prostu poddanie się. Przegrany sygnalizuje chęć do zarzucenia dalszej walki za pomocą odklepania, bądź też słownego komunikatu. Jednakże w wyjątkowo ciężkich sytuacjach może to nastąpić przez decyzję sędziego narożnikowego.
Innym sposobem wyłonienia zwycięzcy jest po prostu nokaut. Słowo to może być niezrozumiałe dla niektórych z czytelników tekstu, toteż wyjaśnię jego znaczenie. Nokautem nazywamy wyeliminowanie przeciwnika z walki przez spowodowanie jego niezdolności do jej kontynuacji. Najczęściej powodem tego jest kontuzja, bądź utrata przytomności, albo też po prostu wyczerpanie. Oddzielnie definiuje się tak zwany nokaut techniczny, ale jest to zbyt rozwlekły temat, ażeby go teraz omawiać. Ostatnie dwa sposoby, definitywnie mniej spektakularne od pozostałych to, rzecz jasna, decyzja sędziów i najzwyklejsza w świecie dyskwalifikacja.
Jeśli interesują kogoś czytającego teraz o UFC wyniki, to powinny one być powszechnie dostępne na stronie tej organizacji.
Na koniec powiedzmy sobie kilka słów o akcjach, których zakazuje amerykańska organizacja sztuk walki. Należą do nich przede wszystkim uderzanie przeciwnika głową, a także wszelkie ataki obierające za cel oczy. Tak samo zakazane i karane natychmiastową dyskwalifikacją jest gryzienie oraz szarpanie za włosy. Nie wolno także, co wydaje się być oczywiste, atakować okolic krocza oponenta.
Mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku tekstu o KSW wyniki, jeśli chodzi o ilość czytelników artykułu, będą zadowalające.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here